Výroba vstřikovacích forem

Výroba forem pro slévárenský průmysl

Výroba grafitových elektrod

Výroba specifických komponent

Prodej dělových vrtáků

O nás

Společnost J&J Milling byla založena v roce 2007. Jsme stále se rozšiřující firmou s mnohaletými zkušenostmi v oboru strojní výroby. Spolupracujeme s řadou významných nástrojáren.

Náš pracovní tým tvoří schopní lidé s dlouholetou praxí ve výrobě.

Naše služby

VÝROBA VSTŘIKOVACÍH FOREM

Výroba tvarových dílů

Výroba rámů a desek

Úhlování polotovarů

Výroba grafitových elektrod

DALŠÍ SLUŽBY

Výroba forem pro slévárenský průmysl

Prodej dělových vrtáků

Přidej se do našeho týmu!

Projekt: Rozšíření výrobních kapacit

Reg. č. proj.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006229

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: TECHNOLOGIE III. výzva

Cíle projektu: Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie ve firmě J&J MILLING, zvýšení výrobní kapacity a rozšíření výroby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií